ടൈംലൈൻ

 • 2021
  ഓൺലൈൻ വിൽപ്പന വിഭാഗത്തിന്റെ സ്ഥാപനം, അലിബാബ ഇന്റർനാഷണൽ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം.
 • 2020
  ഇലക്ട്രിക് വാഹന സാങ്കേതിക ബിസിനസിന്റെ ലേഔട്ട്
 • 2019
  കമ്പനിയുടെ പത്താം വാർഷികം.
 • 2018
  100-ലധികം രാജ്യങ്ങൾ തുറന്നു, 200 ബില്യൺ ടൺ കാർബൺ ഉദ്‌വമനം വിജയകരമായി കുറച്ചു.
 • 2017
  600-ലധികം പേറ്റന്റുകൾ അനുവദിച്ചു.
 • 2016
  ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം രണ്ടായിരത്തിലേറെയായി.ഫാക്ടറിക്ക് 16 പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈനുകൾ ഉണ്ട്.ഫോട്ടോവോൾട്ടെയ്ക് മേഖലയിലെ വ്യവസായത്തിന്റെ മുൻനിരയിലുള്ള ഉൽപ്പാദന ശേഷി.
 • 2015
  ബൈഫേഷ്യൽ പിവി മൊഡ്യൂളുകളുടെ വികസനത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ ടീം രൂപീകരിച്ചു.
 • 2014
  5-ാം വാർഷികം.
 • 2013
  ഗ്രിഡ് കണക്റ്റഡ്, ഹൈബ്രിഡ് ഇൻവെർട്ടറുകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ ഗവേഷണം.
 • 2012
  4 പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈനുകളുള്ള ഒരു ഫോട്ടോവോൾട്ടെയ്ക് പാനൽ ഫാക്ടറിയുടെ സ്ഥാപനം.
 • 2011
  സോളാർ പാനലുകളുടെ ഗവേഷണം, വികസനം, ഉത്പാദനം എന്നിവയിൽ നിക്ഷേപം നടത്തി.മോണോക്രിസ്റ്റലിൻ സോളാർ ഫോട്ടോവോൾട്ടെയ്ക് പാനലുകളുടെ വികസനത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചു.
 • 2010
  മുൻനിര അന്താരാഷ്ട്ര സാങ്കേതികവിദ്യയുള്ള രണ്ടാം തലമുറ ഓഫ് ഗ്രിഡ് ഇൻവെർട്ടർ വിജയകരമായി സമാരംഭിച്ചു.
 • 2009
  Maxbo സ്ഥാപിച്ചത് ഓഫ് ഗ്രിഡ് ഇൻവെർട്ടറുകളുടെ വികസനത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു.
 • നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുക: